Z wnioskiem o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Pieszyce" Panu Zdzisławowi Maciejewskiemu wystąpili Dorota Konieczna - Enozel - Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce oraz Ryszard Kondrat - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach.

Rada Miejska w Pieszycach uchwałą Nr XLVI/326/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. jednogłośnie przyznała Panu Zdzisławowi Maciejewskiemu tytuł „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”

Zdzislaw Maciejewski zasluzony dla gminy

Uchwała Nr XLVI/326/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce

<<< CZYTAJ >>>