Pieszycka Izba Pamięci Narodowej mieści się tuż obok Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach i oficjalnie jest siedzibą Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Godne podkreślenia jest to, że izba powstała dzięki społecznej pracy i zaangażowaniu kolejnych przewodniczących oraz członków ZKRPiBWP, bez żadnych dotacji ze strony Państwa.

Izba pamieci

     Własnym sumptem gromadzili oni eksponaty, które w chwili obecnej mają dużą wartość historyczną. Wystrój sali nawiązuje do historii oręża polskiego na przestrzeni kilku stuleci, łącznie z okresem powojennym, który przecież też nie był „nicością” tylko realnym, jakże trudnym czasem, z obecnością wojsk Armii Radzieckiej na terenie naszego kraju. Wystrój ten nadaje izbie swoistego klimatu, nieomal „duszy” i mimo, że nieubłagany czas nie obszedł się z nim zbyt łaskawie, pozostanie jakim jest póki to będzie tylko możliwe.

    Izba jest obecnie przedmiotem szczególnej troski zarządu koła. Godnie kontynuują oni działalność poprzednich członków związku, którzy odeszli już na „Wieczną Wartę”, a obecnie obserwują uważnie działalność kolegów ze zdobiących jedną ze ścian swoich portretów. Związek, który liczy obecnie jedynie dziesięciu członków nadal jest prężny, bierze czynny udział w życiu społecznym Pieszyc i w dalszym ciągu gromadzi wojenne pamiątki, aby wnuki i prawnuki dawnego pokolenia Pieszyczan mogli naocznie przekonać się, jak tworzyła się historia z udziałem ich dziadków i pradziadków, oddających swoje zdrowie, a często i życie w służbie Ojczyzny.

Izba pamieci 2

     W związku z powyższym, Zarząd Koła zwraca się do mieszkańców Pieszyc i okolic z apelem. Pamiętajmy o swoich najbliższych, którzy wywalczyli nam wolność, szanujmy pamiątki po nich, a w miarę możliwości wzbogacajmy nimi naszą Izbę Pamięci. Wszelkie przedmioty, a także kopie dokumentów, czy też będą starannie zabezpieczone, zaewidencjonowane i przechowane dla następnych pokoleń, a Izba Pamięci, w którą z czasem planujemy przekształcić naszą siedzibę (kiedy już ostatni członek ZKRPiBWP odejdzie na „Wieczną Wartę”) będzie żywym dowodem historycznej sprawiedliwości i naszej tu obecności na przepięknej ziemi Dolnego Śląska.

     Jeśli ktoś zdecydowałby się przekazać jakieś pamiątki do naszej Izby prosimy o kontakt pod  nr telefonu 512 224 106. Pod ten sam numer prosimy też dzwonić, by udostępnić Państwu izbę do zwiedzania. Nie ma ona jak na razie stałych godzin otwarcia, ale każdemu chętnemu, czy to osobom fizycznym, czy też grupom zwiedzających z radością ją udostępnimy.

sekretarz koła ZKRP i BWP
Zdzisław Maciejewski