Drugi zielony szlak biegnie z Walimia wzdłuż drogi 383 aż do Przełęczy Walimskiej, skąd prowadzi do Podolina przez Rościszów, Lasocin, Przełęcz Stara Jodła do Przełęczy Kozie Siodło. Następnie przez Przełęcz Jugowską gdzie rozchodzi się w dwie strony: Do Kamionek lub do Ludwikowic Kłodzkich.