Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 - POBIERZ

Osoby fizyczne wypełniają druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości POBIERZ)

ZIN-1 (Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu POBIERZ)

ZIN-2 (Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

ZIN-3 (Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników POBIERZ)

IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego POBIERZ)

ZIR-1 (Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu POBIERZ)

ZIR-2 (Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

ZIR-3 (Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników POBIERZ)

 IL-1 (Informacja o lasach POBIERZ)

ZIL-1 (Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu POBIERZ)

ZIL-2 (Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

ZIL-3 (Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników POBIERZ)

 

Osoby prawne wypełniają druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomości POBIERZ)

ZDN-1 (Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu POBIERZ)

ZDN-2 (Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

DR-1 (Deklaracja na podatek rolny POBIERZ)

ZDR-1 (Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu POBIERZ)

ZDR-2 (Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

DL-1 (Deklaracja na podatek leśny POBIERZ)

ZDL-1 (Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu POBIERZ)

ZDL-2 (Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania POBIERZ)

 

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane na podstawie Ordynacji podatkowej PRZEJDŹ