➡️ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce

➡️ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD7"

➡️ Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

➡️ Stawka za odbiór odpadów komunalnych