W czwartek, 27 kwietnia 2017 r., w Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem było wręczenie tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce i tytułu dla Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce. Pierwsze wyróżnienie otrzymała firma ECO Ekologiczne Centrum Odzysku, natomiast tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce odebrał jej właściciel, Tadeusz Drozdowski.

Eco

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski powstał 1 maja 1992 roku.

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Zakład Usług Komunalnych zmienił formę prawną oraz nazwę na „ECO" Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

Spółka jest nowoczesną firmą spełniającą europejskie standardy oraz unijne wymogi ekologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. Priorytetem są działania polegające na odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

Gwarancją sukcesów firmy „ECO" jest systematycznie doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004.

Działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na odbiór segregowanych odpadów komunalnych, świadczenie usług transportowych, dowóz wody pitnej beczkowozem, utylizację odpadów komunalnych oraz zimowym i letnim utrzymaniem dróg i infrastruktury. Firma z powodzeniem działa na rzecz lokalnej społeczności, wspierając wiele akcji charytatywnych. Za każdym razem włącza się w pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych udzielając wsparcia finansowego oraz udostępniając specjalistyczny sprzęt.

Zakład zatrudnia około 100 osób, w tym 50 osób sortowni. Jest prężnie działającą i wciąż rozwijającą się firmą.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również 25 letnią działalność Firmy na terenie Gminy Pieszyce, Rada Miejska VII kadencji Uchwałą nr XXXI/220/2017 z dnia 29 marca 2017 r. nadała firmie „ECO" Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. tytuł Zasłużony dla Gminy Pieszyce.

Uchwała Nr XXXI/220/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 marca 2017 roku 
w sprawie: nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce
<<<CZYTAJ >>>