Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach wraz z Parafią pw. Św. Antoniego w Pieszycach oraz Parafią pw. Św. Nepomucena w Piskorzowie przyłączył się do akcji organizowanej od siedmiu lat przez Caritas Polska na terenie całego kraju pn. “Tornister pełen uśmiechów”.
TornisterPelenUsmiechowNews
Akcja polega na organizacji zbiórki artykułów szkolnych, które zostaną wykorzystane do wypełnienia plecaków szkolnych dostarczonych przez Caritas Polska. Gotowe wyprawki szkolne zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom z terenu Gminy Pieszyce. Zostaną one wytypowane wspólnie przez pracowników socjalnych oraz naszych księży proboszczów.
Każdy kto zechce przyłączyć się do akcji już dzisiaj może dostarczyć wybrane przybory szkolne do siedzib parafii lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach.
Zbiórka artykułów szkolnych będzie również organizowana w w/w parafiach (po mszach świętych) oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach (w godzinach urzędowania).
Do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach tel. 74 836 52 45
Parafia pw. Św. Antoniego w Pieszycach tel. 74 836 52 26
Parafia pw. Św. Nepomucena w Piskorzowie tel. 74 836 90 97