ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. na obszarze Gminy Pieszyce.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2016