Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach jest jednostką organizacyjną Gminy Pieszyce i to dyrektor tej jednostki podejmuje decyzje i kreuje politykę przychodni. Władze samorządowe gminy utożsamiają się i wspierają decyzje zarządzającego, które od początku funkcjonowania przychodni, służyć mają przede wszystkim pacjentom. SP ZOZ przy wsparciu i aprobacie właściciela planuje kolejna rozbudowę i zwiększenie oferty dla pacjentów.

przychodnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach przystąpi do nowego konkursu ogłoszonego przez NFZ i zaproponuje swoją ofertę z nowymi, zaktualizowanymi stawkami. Przedłużanie obowiązującej umowy na bazie stawek z podpisanego w marcu 2011 roku dokumentu jest niemożliwe, w związku ze znacznym wzrostem kosztów tego zadania. Problemem jest również coraz mniejsze zainteresowanie lekarzy dyżurowaniem w dni wolne od pracy, w niedziele i święta skutkujące przeciążaniem pozostałej części zespołu dyżurującego. Dlatego, po skalkulowaniu oferty uwzględniającej aktualne stawki, SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach złoży swoją ofertę w nowym konkursie ogłoszonym przez NFZ.