Podczas sesji radni Rady Miejskiej w Pieszycach podejmowali szereg projektów uchwał, a te dotyczyły m.in. wytypowania przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pieszycach.

SesjaRMLuty
Wojewoda Dolnośląski do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wojewody w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Miejska w Pieszycach wyznaczył Irenę Skibniewską – Kozak, natomiast funkcję Przewodniczącej Rady Społecznej powierzono Dorocie Koniecznej – Enozel.

SesjaRMLuty3
Kolejne projekty uchwał dotyczyły zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2016 rok, uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce, jak również trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

SesjaRMLuty2