OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektów opracowań pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce”.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Pieszyce oraz na stronie internetowej http://www.pieszyce.pl/.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów.
     Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Pieszyce - ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Pieszyce.

Pobierz w *.PDF - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Pieszyce
2. stronie internetowej: http://www.pieszyce.pl/
3. a/a