Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej Pieszyc, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 25 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 1/2023).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2023 rok (projekt nr 2/2023).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr L/359/2022 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie poboru podatk贸w w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 3/2023).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2023 rok (projekt nr 4/2023).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Pieszyce (projekt nr 5/2023).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te rz膮dowym programem 鈥濸osi艂ek w szkole i w domu鈥 na lata 2019-2023 (projekt nr 6/2023).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej uchylaj膮cy uchwa艂臋 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 7/2023).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (projekt nr 8/2023).
12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ