Informujemy, że minął termin płatności ostatniej – IV raty podatków lokalnych. Osoby, które nie dokonały jeszcze wpłat prosimy o niezwłoczne ich uregulowanie.

Od 1 stycznia 2022 r. opłaty za podatki i opłaty oraz inne należności realizowane są bezpłatnie w filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach przy ul. Kościuszki 3.

Filia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek: 8.30 – 16.00
- wtorek: 8.30 – 16.00
- środa: 9.30 – 17.00
- czwartek: 8.30 – 16.00
- piątek: 8.30 – 16.00

Aby dokonać wpłaty należy udać się do filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach z wypełnionym samodzielnie lub dołączonym do decyzji wymiarowej blankietem wpłaty.
Płatności należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach podatkowych. Opłaty można dokonać także za pomocą przelewu bankowego.