Na realizację zadania przeznaczono 48 000 zł brutto. Do dnia 25 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty. Wszystkie warunki określone w zapytaniu spełniła firma Łukasz Jarowski Transport Pasażerski. W przeprowadzonym postępowaniu oferta zdobyła 95 punktów i była najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert.

gimbus ogrodowa 450