W dniu 19 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2015 roku.

Logo OWD kolor 48

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 84 podmiotom na łączną kwotę 398 510,00 zł. Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych oraz „witaczy”.

Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wśród 84 podmiotów znalazły się dwa reprezentujące Gminę Pieszyce, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Piskorzowa na Promocję idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Sołectwie Piskorzów poprzez wykonanie materiałów promocyjnych oraz organizację imprez. Na ten cel sołectwo otrzymało kwotę 4970,00 zł.

Dotację otrzymało również Stowarzyszenie "Jedność" na Promocję idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Kamionki poprzez organizację święta plonów, dnia seniora oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Na ten cel stowarzyszenie otrzymało 4932,00 zł.