26 sierpnia w sali narad pieszyckiego magistratu odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła się od wręczenia gratulacji dla Tadeusza Zajdla, prezesa Zakładów Tkanin Technicznych TECHNOTEX S.A. w Pieszycach w związku z 50-leciem pracy zawodowej.

20150826 140729

W uroczystej części sesji uczestniczył również Senator RP Stanisław Jurewicz, który poinformował radnych o tym, że Droga Krajowa nr 8 Wrocław – Kłodzko została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

IMG 5641

Kierownik Referatu Oświaty, Jadwiga Wąsik przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2014/2015, a także poinformowała o stanie przygotowania tychże placówek do nowego roku szkolnego 2015/2016.
W roku szkolnym 2015/2016 do pieszyckich przedszkoli zapisanych zostało ogółem 251 dzieci:
- 154 dzieci do przedszkola publicznego,
- 72 (w tym 8 z innych gmin) dzieci do NPSS
- 25 do oddziałów przedszkolnych przy NSP

1 września 2015 r. naukę rozpocznie 494 uczniów (dane na 25 sierpnia 2015 r.) w 25 oddziałach (19 oddziałów w SP 1 i 6 w NSP).
W placówkach oświatowych, w roku szkolnym 2015/2016, proces edukacyjno-wychowawczy będzie realizowało 69 nauczycieli (w osobach), z tej liczby:
- 11 nauczycieli w PP 2,
- 39 nauczycieli w SP 1
- 14 nauczycieli w NSP
- 5 nauczycieli w NPSS

IMG 5648


Rajcy podjęli projekty uchwał, które dotyczyły upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji dla Gminy Pieszyce na lata 2015-2016.