Ankieta badania zadowolenia interesantów
Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim

Szanowny Państwo,
Dla obywatela/przedsiębiorcy ważna jest wygoda i sprawność załatwiania spraw urzędowych. Niewątpliwie usługi świadczone drogą elektroniczną dają taką możliwość. Ważne jest jednak aby informacje o tych usługach były przystępne i zrozumiałe, a ich zakres i liczba dostosowana do realnych potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Powinien być też spełniony warunek łatwości w korzystaniu z usługi oraz szybkości załatwienia sprawy.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Pana/Pani z prośbą o podzielenie się swoimi opiniami na temat sposobu korzystania z usług elektronicznych dostępnych w urzędzie miasta
Pana/Pani opinia jest dla nas bardzo ważna, gdyż pomoże dostrzec mocne i słabe strony działań organów samorządu gminy w tym zakresie i wskazać, co należy zrobić, aby sprawy mieszkańców mogły być sprawnie załatwiane w urzędzie w formie elektronicznej.
Poniższa ankieta zawiera kilka ogólnych pytań związanych z możliwością załatwiania spraw drogą elektroniczną w urzędzie oraz ich użytecznością dla Państwa, m.in. w kontekście łatwości korzystania z usługi oraz szybkości załatwienia sprawy. Najwyższa Izba Kontroli uprzejmie prosi Pana/Panią o zapoznanie się z tymi pytaniami i o udzielenie na nie odpowiedzi.
Jesteśmy przekonani, że wypełnienie tej ankiety nie sprawi Panu/Pani kłopotu, ani też nie zajmie dużo czasu, natomiast pozwoli Najwyższej Izbie Kontroli zebrać niezwykle cenne informacje.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

POBIERZ ANKIETĘ