Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach informuje, że od 1 września 2015r. przejmuje wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, korzystając z zakładki "stypendia" znajdującej się na stronie internetowej lub telefonicznie nr 74 836 52 45.

Wnioski można składać na proponowanych przez OPS drukach (kliknij aby pobrać):

- wniosek o stypendium szkolne

- wniosek o zasiłek szkolnywniosek o zasiłek szkolny

są one również wydawane w siedzibie Ośrodka przy ul.Kościuszki 2 w godzinach urzędowania.

Terminy składania wniosków:

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie od 01.09.2015r. do dnia 15.09.2015 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2015 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.