lgd 1

W związku z rozpoczęciem prac związanych z utworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców obszaru.

Głównym cechą podejmowanych działań w nowym okresie programowania, w którym podejście Leader będzie realizowane
w ramach szerszej koncepcji tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych. Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań w gminach, które od 2015r. wspólnie podjęły się współpracy i realizacji PROW na swoim terenie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Gmina Termin Miejsce Adres Godzina
Walim

11.08.2015

/Wtorek/

Centrum Kultury I Turystyki W Walimiu

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim

17:00
Pieszyce

20.08.2015

/Czwartek/

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce

17:00
Głuszyca

24.08.2015

/Poniedziałek/

Centrum Kultury –MBP
W Głuszycy

Ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

17:00
Nowa Ruda

03.09.2015

/Czwartek/

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
W Ludwikowicach Kłodzkich

Ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

17:00
Jedlina-Zdrój

17.09.2015

/Czwartek/

Centrum Kultury W Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój

17:00