Od 15 marca 2020 roku osoby powracające do Polski są zobowiązane poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Przepisy te zostały jeszcze bardziej zaostrzone i dotyczą osób pracujących również za granicą i powracających codzienne do swoich domów.

Jeżeli ktoś z Państwa wraca lub wrócił z zagranicy i w jakiś sposób nie trafił na obowiązkową kwarantannę, apelujemy o poddanie się jej dobrowolnie i zgłoszenie takiego faktu odpowiednim służbom: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach, Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, Policja lub Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie. Jest to dbałość o własne zdrowie, ale także zdrowie najbliższych osób.

Jeśli ktoś z Państwa nie ma gdzie odbywać kwarantanny, taki fakt należy zgłosić na granicy, a najlepiej jeszcze przed zamiarem powrotu do kraju. Zgłoszenia należy dokonać właściwemu wojewodzie – wówczas odpowiednie służby wskażą miejsce odbywania kwarantanny (przygotowane zostały specjalne miejsca)Co to oznacza?
Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej. Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista

Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 30 000 zł

Kwarantanna domowa

oprac. na podst. www.gov.pl;
grafika: Ministerstwo Zdrowia