Urząd rekomenduje, aby wszystkie sprawy dotyczące czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wpisie do CEIDG (wniosek o wpis, zmianę we wpisie, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej) realizować internetowo, z wykorzystaniem strony www.ceidg.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku braku możliwości załatwienia tych spraw przez internet, zaleca się wypełnienie wniosku na platformie www.ceidg.gov.pl. Po wygenerowaniu wniosku należy zapisać jego kod (nr wniosku) i dopiero wtedy skontaktować sie urzędem w celu weryfikacji wniosku i jego potwierdzenia. Telefon 693 607 167.

W przypadku jakichkolwiek problemów dot. ewidencji działalności gospodarczej prosimy o kontakt pod nr tel. 693 607 167.