W listopadzie 2018 roku nadano Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach imię - Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej. Chcąc przybliżyć uczniom postaci członków organizacji w piątek 25 października 2019 r., zorganizowano spotkanie z harcerzem Ksawerym Kurpem, który był jednym z jej założycieli.

SpotkanieZKKurpemNews31 stycznia 1951 roku na dzierżoniowskim rynku, przed budynkiem sądu, zgromadzono młodzież ze wszystkich szkół średnich Dzierżoniowa i okolic. Obradujący na wyjazdowej sesji Wojskowy Sąd Rejonowy, któremu przewodniczył kpt. Stanisław Romanek, ogłosił wyrok na siedmiu pieszyckich harcerzach za przynależność do „związku zbrodniczego”, jakim według stalinowskiego wymiaru sprawiedliwości była HARCERSKA ORGANIZACJA PODZIEMNA. Główny oskarżony Józef Tafliński został skazany na 10 lat więzienia, Zdzisław Słomiński na 8 lat, Ksawery Kurp – 6 lat, Jan Grodecki i Stanisław Stężycki po 5 lat, Jerzy Ostrowski – 7 lat, a jego brat – Zbigniew – 5 lat. Ci chłopcy zostali skazani za to, że założyli drużynę harcerską, która odwoływała się do tradycyjnego polskiego harcerstwa. Działalność HOP trwała od kwietnia do października 1950 roku, była krótka, gdyż wszystkich jej członków aresztował Urząd Bezpieczeństwa, który celowo skazał nastolatków przy ich rówieśnikach – miało to zastraszyć młodzież. W ówczesnym czasie w całym kraju powstało blisko 160 podobnie działających organizacji. Harcerze swoje kary odbywali w Dzierżoniowie, we Wrocławiu i w Jaworznie. Więzienie Progresywne dla Młodocianych w Jaworznie było ogrodzone wysokim murem, pasem śmierci i drutem kolczastym pod napięciem, a skazanych na życie w nim było kilkanaście tysięcy chłopców i mężczyzn. Więźniowie zmuszani byli do ciężkiej pracy w kopalniach, mogli zapomnieć o życiu w dostatku, nawet po opuszczeniu jego murów. Spotkanie z Ksawerym Kurpem to żywa lekcja historii, to opowieść pełna lęku, dająca do myślenia dzisiejszej młodzieży, to chwila zadumy dla nas, dla ludzi dorosłych, to moment na refleksje odnośnie miłości do ojczyzny. To spotkanie wyjątkowego harcerza z harcerzami z 7 DH ISKRA, która prężnie się rozwija w Pieszycach.