Władze Gminy Pieszyce podjęły decyzję o sporządzeniu dokumentu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Pieszyce na lata 2020-2025. Do przeprowadzenia badań zaproszono mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej jej funkcjonowania.


StrategiaKonsultacjeNews

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pieszyce na lata 2020-2025” powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, rozwoju społeczno-gospodarczym oraz poprawie jakości infrastruktury technicznej i społecznej. Dokument ten pozwoli na skuteczne wykorzystanie potencjałów rozwojowych gminy wzmocnienia jej atrakcyjności zarówno zewnętrznej, rozumianej jako konkurencyjność, jak i wewnętrznej, stawiającej w centrum mieszkańców oraz ich potrzeby. Będzie on również niezbędny m.in. w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, Dorota Konieczna – Enozel zaprasza na spotkania konsultacyjne, których celem jest zebranie uwag, wniosków, opinii od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Pieszyce. Spotkania odbędą się w następujących terminach:
- 4 września 2019 r., godz. 16:00 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach,
- 5 września 2019 r., godz. 16:00 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury Filia w Rościszowie,
- 12 września 2019 r., godz. 13:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach.

 Zapoznaj się z projektem strategii TUTAJ