W dniach 27 – 28 marca br. w Gminie Pieszyce gościliśmy dzieci z Czech w ramach projektu polsko-czeskiego „Poznajmy się nawzajem!”. Goście z zagranicy wspólnie z dziećmi z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach mieli zagwarantowaną świetną zabawę podczas wielu ruchowych, ale również artystycznych zadań jakie przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury.

Czesi z wizyta Poznajmysie2 Czesi z wizyta Poznajmysie3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001411 pn. ,,Poznajmy się nawzajem!”.

Czesi z wizyta Poznajmysie

Logo CZ PL Glacensis