Od 1 marca 2019 r. podczas udzielania dotacji organizacjom pozarządowym obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.
NGO info

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Wzór Oferty Realizacji Zadania Publicznego

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Organizacje, które składały oferty przed 1 marca 2019 r. i otrzymały dotację, rozliczają się na dotychczas obowiązujących wzorach sprawozdań.