Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach związku z realizacją licznych zadań własnych oraz zleconych m.in. programem 500+ , 300+, obsługuje już ponad 1000 rodzin z terenu naszej Gminy. W budynku oprócz OPS znajduje się Świetlica Środowiskowa „Tęcza” dla dzieci oraz klub Senior+ zrzeszający już ok. 50 klubowiczów, swoją siedzibę tutaj mają także pieszyccy harcerze. Codziennie z budynku korzysta kilkadziesiąt osób.

Dostrzegając ten fakt Fundacja Salus Pro Familia zdecydowała się na przekazanie nam w ramach darowizny defibrylatora AED. Służy on do podania impulsu lub szeregu impulsów elektrycznych, które powodują wznowienie pracy serca w przypadku jej zatrzymania. Dzięki użyciu AED szanse na przeżycie osoby u której doszło do zatrzymania akcji serca wzrastają do 70%.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Markowi Dymkowskiemu z Fundacji Salus Pro Familia za przekazaną darowiznę dzięki, której z pewnością użytkownicy budynku będą czuć się bezpieczniej.

OPS www

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach
Agnieszka Koźmińska