W październiku 2018 r. Dorota Konieczna – Enözel - burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, podpisała z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Równe Szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SP1DronWWW

W ramach projektu, który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach wzbogaci się o sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne na kwotę 60.000 zł. Uczniowie skorzystają z 1500 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia oraz będą brali udział w wycieczkach dydaktycznych.