Dzięki naszej solidnej i skutecznej pracy oraz współpracy w kadencji 2014-2018 zainwestowaliśmy w mieście ponad 50 mln zł. Ponad 15 mln zł pochodziło z budżetu gminy,
20 mln zł z dotacji i dofinansowań, a 15 mln to kwota zainwestowana przez naszych partnerów: WiK Sp. z o.o., Powiat Dzierżoniowski, DSDiK.

 

Niemożliwe stało się faktem:

 • Zmiana statusu gminy
 • Sprzedaż podzamcza
 • Remont drogi w Rościszowie
 • Budowa mieszkań lokatorskich przez SM Bielawa
 • Budowa wodociągu Dorotki w Piskorzowie
 • Zagospodarowanie parku miejskiego
 • Remont niecki basenu miejskiego

Podsumowanie kadencji 1

W kadencji 2014-2018, na drogi w mieście zainwestowaliśmy kwotę prawie 15 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodzą z budżetu gminy, pozostała kwota to środki unijne oraz środki naszych partnerów: Powiatu Dzierżoniowskiego i DSDiK.

 • ul. Kopernika 2 etap
 • ul. Dworcowa Górna
 • Droga gminna polna w Kamionkach
 • ul. Stawowa
 • ul. Botwina
 • ul. Zamkowa
 • ul. Hermana - droga dojazdowa do pól   (2 etapy)
 • Bratoszów - droga powiatowa
 • ul. Boczna
 • Bielawa – Pieszyce (2 etapy)
 • Dorotka
 • Rościszów - droga wojewódzka
 • ul. Piotra Własta
 • ul. Nadbrzeżna
 • Górny odcinek ulicy Kopernika

Podsumowanie kadencji 2

 Zaplanowane działania z kompletną dokumentacją projektową:

 • Drogi osiedlowe zgodnie z wykonaną dokumentacją: P. Własta, Biernackiego, Muzyczna, Sportowa, Polna, Hermana - droga polna, Marii Konopnickiej
 • 3 etap ul. Kopernika
 • ul. Bukowa i droga przy kościele w Kamionkach
 • Piskorzów - droga do cmentarza
 • ul. Hermana - w części miejskiej
 • ul. Świdnicka - z częścią chodnika
 • ul. Dolna - chodnik

Mosty w kadencji 2014-2018 wyremontowane zostały za kwotę 280 tys. zł pochodzącą wyłącznie z budżetu gminy.

Podsumowanie kadencji 3

 • Rościszów 60
 • Lasocin
 • Kopernika 110
 • Zamkowa - Kopernika
 • Świdnicka 70
 • Kopernika 117
 • Kościuszki 6
 • Kamionki cmentarz
 • Świdnicka 24

 

Kanalizacja, wodociąg i melioracja to kwota ponad 9,5 mln zł, z czego 700 tys. zł pochodziło
z budżetu gminy, pozostała kwota to środki unijne, środki Zarządu Melioracji.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
  z odtworzeniem nawierzchni
 • Czyszczenie Potoku Pieszyckiego
  oraz Kłomnicy
 • Wodociąg ul. Kopernika - górny odcinek
 • Wodociąg Dorotki
 • 2 etap kanalizowania miasta:
  Zamkowa, Kuźnicka i Sanatoryjna,
  Kopernika, Okrzei, Boczna, Nadbrzeżna,
  Dolna, Botwinowa, Hermana,
  Dworcowa Dolna, Osiedla Górskie, Rolna

Podsumowanie kadencji 4

 Zaplanowane:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie
 • Budowa wodociągu w Rościszowie - etap 1 do sanatorium
 • Budowa kanalizacji sanitarnej os. Górskiego - etap 2
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza

Na Infrastrukturę przeznaczyliśmy prawie 21 mln zł, z czego 7 mln zł to środki własne gminy, prawie 3 mln zł to środki własne Przychodni Miejskiej, a 11 mln zł to środki unijne pozyskane przez Gminę Pieszyce.

 • Sala sołecka i plac zabaw w Rościszowie
 • Rozpoczęta budowa przedszkola ze żłobkiem
 • Rozpoczęta budowa budynku na stadionie miejskim
 • Rozbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach
 • Remont niecki basenu miejskiego
 • Parkingi w Kamionkach i przy ul. Konopnickiej
 • Remont sali sołeckiej w Bratoszowie

Podsumowanie kadencji 5

Zaplanowane:

 • Modernizacja sali sołeckiej w Piskorzowie, Kamionkach
 • Budowa placu zabaw w parku miejskim, w OPS i Dolnych Pieszycach
 • Budowa oświetlenia ul. Poziomkowej i Świerkowej
 • Budowa parkingu powyżej Kamionek
 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej: Górne Pieszyce - Kamionki

Środki miękkie przeznaczone na oświatę, Centrum kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej to kwota prawie 2,5 mln zł, z czego 60 tys. zł to środki własne gminy, a pozostałe to środki unijne i rządowe pozyskane przez gminę.

Podsumowanie kadencji 6
 • Centrum Kultury: zajęcia, wyjazdy, plenery, jarmarki, koncerty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 • Światłowód w Szkole Podstawowej nr 1
 • Zajęcia dodatkowe oraz zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 1
 • Dodatkowe zajęcia i wyposażenie w Przedszkolu Publicznym nr 2
 • Stworzenie Świetlicy Środowiskowej i jej wyposażenie
 • Stworzenie Klubu Seniora
 • Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla pracowników urzędu

 

Rekreacja i place zabaw to kwota 900 tys. złotych, z czego 600 tys. zł to środki własne gminy, a 300 tys. zł to pozyskane środki unijne.

 • Tor BMX w parku miejskim
 • Street workout
 • Plac zabaw w Rościszowie
 • Skwerek w Kamionkach
 • Remonty na Wielkiej Sowie
 • Doposażenie placu zabaw w Pieszycach Centrum i Piskorzowie

Podsumowanie kadencji 7

 

Zaplanowane:

 • Zagospodarowanie skweru przy netto

Bo ważny jest człowiek.

 • Utworzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci
 • Utworzenie Klubu Seniora
 • Wspieranie organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń
 • Wspieranie oddolnych inicjatyw

Podsumowanie kadencji 8

Promocja Gminy Pieszyce i rozwój turystyki.

Podsumowanie kadencji 9

 • MTB - cykliczne Zawody kolarstwa górskiego
 • Wyścig kolarski Korona Gór Sowich CCC Grody Piastowskie
 • Zimowy Bieg Gwarków i Bieg Włókniarza
 • Uphill Gór Sowich i Sowiogórska Pętla – zawody nartorolkowe
 • Wrześniowe sprzątanie górskich szlaków
 • Uczestnictwo w LGD
 • Uczestnictwo w Euroregionie Glacensis
 • Promocja poprzez uczestnictwo w STGGS

 

W ramach realizowanych programów udzieliliśmy wsparcia mieszkańcom w wysokości
1 500 000 tys. zł, z czego około 150 tys. pochodzi z budżetu gminy.

 • Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków – 17 oczyszczalni
 • Program dofinansowania budowy studni – 18 studni
 • Program wymiany sposobu ogrzewania - 47
 • Program fotowoltaiki – 32 instalacje

Efekty

 • Pozytywna zmiana wizerunku miasta
 • Większe zainteresowanie zamieszkaniem w Gminie Pieszyce

 

Dorota Konieczna - Enozel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce