Rozpoczęły się prace związane z naprawą nawierzchni ulicy Kopernika – od zjazdu z ulicy Lipowej do ostatnich zabudowań na terenie miasta Pieszyce.

KopernikaRemont

Są to prace związane z odtworzeniem nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w roku ubiegłym, budowie sieci wodociągowej od Mostku do wysokości Kopernika 167. Dzięki zaangażowaniu własnych środków wspólnie ze spółką Wodociągi i Kanalizacja możemy wykonać nakładkę na całej szerokości jezdni, a nie tylko łatanie wyciętych fragmentów. Podobnie realizowaliśmy inwestycje w ulicy Botwinowej i Bocznej.
Prace potrwają do końca sierpnia.
Przepraszamy za utrudnienia.