Mieszkańcy ulicy Nadbrzeżnej długo czekali na ten moment. Wreszcie, po wielu latach oczekiwań zbliża się rozpoczęcie remontu tej ulicy. 20 sierpnia 2018 r. pomiędzy Gminą Pieszyce a firmą „TOM-TRANS” podpisana została umowa na wykonanie inwestycji.

- Prace związane będą z odprowadzeniem wód z drogi i na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat – komentuje Dorota Konieczna-Enozel, burmistrz Pieszyc.  - Przygotowujemy się także do budowy kolejnych dróg, których projekty są już gotowe i czekają na  realizację. Są to między innymi: ulica Polna, Piotra Własta i Sportowa.

Nadrzezna2 Nadbrzezna1

Zakres prac na ulicy Nadbrzeżnej będzie obejmował odcinek ulicy od posesji nr 40a do posesji nr 60. Dodatkowo od posesji nr 48 do posesji nr 21 zostanie wykonany betonowy ściek. Termin zakończenia prac przewidziano do końca listopada br. Jej całkowity koszt wynosi blisko 210 tysięcy złotych.