Choć nieznacznie, to jednak od 1 marca 2018 r. więcej zapłacimy za śmieci. Zmiana cen podyktowana jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Gmina na wywozie śmieci nie zarabia, bowiem miasto z własnego budżetu pokrywa opłaty związane z gospodarką odpadami, a opłaty wnoszone przez mieszkańców są zwrotem tej kwoty. Często jest wręcz przeciwnie i gmina musi ubiegać się o zwrot zaległych kosztów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Pieszyc nr XL/281/2017 z 28 grudnia 2017 r. nowe stawki wynosić będą: 12,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny; 17,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Poprzednie stawki obowiązywały od 1 kwietnia 2015 r. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów nastąpi podniesienie cen za przekazanie odpadów. Mimo wzrostu stawki opłat, nowe stawki obowiązujące w Pieszycach będą na poziomie średnich stawek opłat obowiązujących w innych gminach.

Fot.: ecopieszyce.pl