26 listopada 2017 r. m.in. na stronie internetowej „Gazety Wrocławskiej” opublikowany został ranking pn. „DOLNOŚLĄSKIE MIASTA DO MIESZKANIA I DO... UCIEKANIA” (http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/g/dolnoslaskie-miasta-do-mieszkania-i-do-uciekania-ranking,12710608,26449424/).

Autor materiału pokazuje Pieszyce jako miasto, które bardzo szybko się wyludnia podając, że na przestrzeni lat z Pieszyc wyjechało aż 23,9% mieszkańców, co ma stawiać miasto na trzecim miejscu w Polsce.
Niestety autor opublikowanego rankingu nie spełnił podstawowych obowiązków dziennikarza, którymi są m.in. obowiązek zachowania szczególnej staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenie zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości.

Dane Gminy Pieszyce wykorzystane do przygotowania przez dziennikarza „Gazety Wrocławskiej” zostały w sposób rażący źle zinterpretowane, bowiem autor w swoim materiale nie wziął pod uwagę zmian administracyjnych, które nastąpiły w Gminie Pieszyce w 2016 r., czyli zmiany statusu i w konsekwencji wyodrębnienia z Pieszyc sołectw. Wraz z 1 stycznia 2016 roku miasto Pieszyce zatem „wyludniło się” o 2183 osoby, czyli blisko 24% mieszkańców z terenów wiejskich, zamieszkujących miejscowości Rościszów, Bratoszów, Kamionki i Piskorzów, które przestały być częścią miasta Pieszyce, zyskując samodzielność jako wsie. I to cały sekret wyludnienia, który pominął dziennikarz.

Faktem jest iż migracja mieszkańców na przestrzeni lat 2002 – 2017 stanowi 1,9 %, a nie 23,9%. I to tych mieszkańców sołectw – 2183 osoby pominął dziennikarz „Gazety Wrocławskiej”. A wynik migracji 1,9% na przestrzeni 15 lat nie stanowi niczego nadzwyczajnego.

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce