Przypominamy, że w trakcie zimy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, a także osoby faktycznie władające nieruchomością mają obowiązek usuwania śniegu i związanego z nim zagrożenia.

- Odśnieżanie chodnika

Chodnik położony wzdłuż nieruchomości należy oczyścić ze śniegu i lodu. Można także posypać nawierzchnię piaskiem i w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. Za brak odśnieżonego chodnika grozi mandat w wysokości 100 zł.

- Usuwanie śniegu z dachu

Należy pamiętać także o usuwaniu nadmiaru śniegu zalegającego na dachu nieruchomości oraz niebezpiecznych sopli lodowych czy też brył śnieżnych, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych osób.

- Odśnieżanie ulic – telefony kontaktowe
• Drogi gminne - Wykonawstwo robót drogowych – Mieczysław Kostek. Kontakt: 74 893 75 51, kom. 604 257 544,
• Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy – Zakład Usług Komunalnych. Kontakt: 74 836 53 50.
• Koordynacja odśnieżania z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Henryk Taranek – inspektor WGPRiIT – 74 836 54 88; kom. 693 607 418.

Przypominamy również o zakazie parkowania pojazdu na chodniku bez zachowania minimalnej 1,5 m szerokości chodnika dla pieszych. Za powyższe wykroczenie może zostać nałożony mandat karny w wysokości 100 zł.