Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wa艂brzychu  
zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2017 r.,  
dotycz膮ce mo偶liwo艣ci pozyskania dofinansowania w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 2014 鈥 2020 na projekty:


1. Inwestycje w o艣rodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, plac贸wkach wsparcia dziennego, plac贸wkach reintegracyjnych (CIS, ZAZ, KIS, WTZ), instytucjach zwi膮zanych ze wsparciem pieczy zast臋pczej: rodzinnej oraz instytucjonalnej 鈥 (Dzia艂anie 6.1.A konkurs dla Aglomeracji Wa艂brzyskiej);
2. Tworzenie miejsc w nowo otwieranych lub istniej膮cych mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla os贸b lub rodzin zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym oraz tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zast臋pstwie za opiekun贸w faktycznych) lub sta艂ego w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszka艅 wspieranych 鈥 (Dzia艂anie 9.2.C konkurs horyzontalny - obszar Dolnego 艢l膮ska);

Przedstawione zostan膮 informacje dotycz膮ce przeprowadzenia nabor贸w wniosk贸w oraz om贸wienie dokumentacji konkursowej:
Dzia艂anie 6.1.4.A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposa偶enie infrastruktury spo艂ecznej powi膮zanej z procesem integracji spo艂ecznej, aktywizacji spo艂eczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji us艂ug - og艂oszenie konkursu 1 grudnia 2017r. / rozpocz臋cie naboru 15 stycznia 2018r.
Dzia艂anie 9.2.C Mieszkania chronione i wspomagane 鈥 og艂oszenie konkursu 14 grudnia 2017r., / rozpocz臋cie naboru 29 stycznia 2018r.  

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce dokumentacji konkursowej w/w konkurs贸w przedstawi膮 pracownicy Instytucji Po艣rednicz膮cej Aglomeracji Wa艂brzyskiej oraz Dolno艣l膮skiego Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy.
Do udzia艂u zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiot贸w uprawnionych do sk艂adania wniosk贸w w ramach w/w konkurs贸w tj.
* jednostki samorz膮du terytorialnego, ich zwi膮zki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne j.s.t.;
* jednostki organizacyjne pomocy spo艂ecznej;
* domy pomocy spo艂ecznej; podmioty prowadz膮ce rodzinne domy pomocy; o艣rodki wsparcia; plac贸wki wsparcia dziennego;
* podmioty zajmuj膮ce si臋 ca艂odobow膮 / dzienn膮 opiek膮 os贸b starszych / przewlekle chorych / niepe艂nosprawnych;
* podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 w obszarze pomocy spo艂ecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zast臋pczej;
* organizacje pozarz膮dowe; podmioty ekonomii spo艂ecznej oraz przedsi臋biorstwa spo艂eczne;
* ko艣cio艂y, zwi膮zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych.  


Spotkanie odb臋dzie si臋 15 grudnia 2017 r. w Wa艂brzychu w siedzibie Urz臋du Miejskiego przy
ul. Kopernika 2, sala nr 107 鈥濻ala 艢lub贸w鈥, I pi臋tro, w godzinach 10:00-13.00.

Zg艂oszenia udzia艂u nale偶y przesy艂a膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.  
Sala, w kt贸rej odb臋dzie si臋 spotkanie, jest dostosowana do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych ruchowo. Prosimy o zg艂aszanie potrzeb os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami na etapie rekrutacji.
Informacje na temat spotkania s膮 dost臋pne na stronie www.dolnyslask.pl
Udzia艂 w spotkaniu jest bezp艂atny. Zapraszamy do udzia艂u