Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 29 listopada 2017 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali posiedze艅 聽Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja dot. o艣wiadcze艅 maj膮tkowych radnych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2016 rok.
 5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci, sposobu poboru i wysoko艣ci prowizji na 2018 rok (projekt nr 38 /2017).
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na 2018 rok (projekt nr 39 /2017).
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2018 (projekt nr 40/2017).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIV/153/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzeda偶y lokali mieszkalnych (projekt nr 42/2017).
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Pieszycach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 41/2017).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku, o kt贸rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (projekt nr 43/2017).
 11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.