Na dworze coraz zimniej, a to czas kiedy należy zwrócić większą uwagę na osoby potrzebujące. 7 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach odbyło się spotkanie inicjujące akcję „ZIMA 2017/2018” w czasie którego ustalono przebieg akcji.


W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce – Krzysztof Galiak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach – Teresa Kwiatek, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych – Andrzej Zwierzyna, Przedstawiciele Posterunku Policji w Pieszycach, Kierownik Posterunku – Grzegorz Długaszewski, Dzielnicowi Jerzy Pohyl oraz Rafał Parkitny i Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Dariusz Rusek. Na spotkaniu ustalono liczbę osób bezdomnych, którym należy zagwarantować pomoc. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach zadeklarował dostarczanie ciepłych posiłków, ubrań, węgla na opał i ogólną opiekę nad osobami bezdomnymi.


W związku ze spadkiem temperatury w okresie zimowym prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych i starszych. Pomóc mogą Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz w innych przypadkach, w których widoczna jest potrzeba udzielenia schronienia, odzieży lub ciepłego posiłku.
Poniżej podajemy adresy oraz telefony instytucji do których można kierować zgłoszenia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
Ul. Kopernika 124
tel. 74 836 52 45

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
Ul. Kościuszki 2
tel. 74 836 54 64 (w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy)
tel. 693 607 581 (całodobowo)

Posterunek Policji w Pieszycach
Ul. Kościuszki 18a
tel. 74 836 53 07