W związku ze zbliżającymi się dniami Wszystkich Świętych i Zaduszkami informujemy, że dnia 1 listopada 2017 r. w obrębie cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Pieszycach obowiązywać będzie zakaz postoju po obu stronach jezdni.

Całkowitym zakazem postoju objęty będzie odcinek ulicy Ogrodowej (od ul. Botwina przez całą długość cmentarza), ulica Królowej Jadwigi oraz ulica księdza Prałata Franciszka Bieleckiego. Miejsca postojowe dla samochodów dostępne będą po stronie cmentarza oraz na polanie przy kościele pw. św. Antoniego, a także przy ul. Królowej Jadwigi obok Przychodni Miejskiej.
Urząd Miasta i Gminy prosi o zastosowanie się do znaków i pozostawianie swoich pojazdów w wyznaczonych miejscach.

 


(źródło mapy: http://www.maps.google.pl)