Od początku nowej kadencji jednym z priorytetowych założeń władz Gminy Pieszyce jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Jedną z jego form jest „Śniadanie biznesowe”, które odbywa się od 2016 roku. Na trzecie spotkanie organizowane przez burmistrza Pieszyc Dorotę Konieczną – Enozel, zostali zaproszeni rolnicy z Gminy Pieszyce.
SniadanieBiznesoweSNews
- Wraz z początkiem wiosny rozpoczęły się prace rolnicze. Cieszę się, że mimo tego gospodarze znaleźli czas, aby spotkać się ze mną i omówić trapiące ich sprawy, a także poszukać najlepszych rozwiązań dla tych problemów – komentuje Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. – Dzięki otwartości moich gości mogliśmy wprost porozmawiać o obszarach, które możemy poprawić i na które powinniśmy zwrócić większą uwagę.
Podczas spotkania w dużej mierze dyskutowano na tematy związane z dojazdem do pól, a przede wszystkim, w jaki sposób ulepszyć drogi dojazdowe i skąd pozyskać na to środki. Rolnicy zwrócili również uwagę na brak parkingu przy stawie w Bratoszowie. Burmistrz wyjaśniła gościom, że wraz z II etapem remontu ulicy Stawowej opracowany został plan budowy parkingu, który ma poprawić tę sytuację. Istotnym problemem są również zaśmiecane rowy oraz pola, na których powstają dzikie wysypiska. W pierwszym przypadku prowadzi to do braku drożności rowów, a w rezultacie do podtapiania po zimie pól.
- Gmina Pieszyce stara się rozwiązać ten problem na trzech frontach: współpracując z wykonawcą odbioru odpadów, firmą ECO Ekologiczne Centrum Odzysku, ale także wprowadzając działania zapobiegawcze, takie jak organizacja w placówkach oświatowych zajęć ekologicznych oraz wychodząc z tym tematem bezpośrednio do mieszkańców – wyjaśniła Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc.
Zapraszamy już dzisiaj na kolejne „Śniadanie biznesowe”, które odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu. O dokładnym terminie będzie informować Państwa za pomocą mediów oraz Gazety Pieszyckiej.