Za nami marcowa sesja Rady Miejskiej Pieszyc. 29 marca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach radni uczcili minutą ciszy zmarłą Danutę Kaczor, wieloletnią radną Rady Miejskiej.
SEsjaRMMarzecNews
Podczas posiedzenia podjęto szereg projektów uchwał, a te dotyczyły m.in. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce” i „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”. Rajcy przychylili się do złożonego wniosku i jednogłośnie przyznali tytuł ten Tadeuszowi Drozdowskiemu, a firmie ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z.o.o. nadali tytuł "Zasłużony dla Gminy Pieszyce". Wybór ten został uzasadniony na podstawie wieloletniej pomocy i pracy Tadeusza Drozdowskiego na rzecz społeczności lokalnej i samej Gminy Pieszyce, zwłaszcza w roku 1997, kiedy to po powodzi "tysiąclecia" pomocy potrzebowało wielu mieszkańców gminy. Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna Tadeusza Drozdowskiego w zakresie wspierania finansowego imprez okolicznościowych, które odbywają się na terenie Gminy Pieszyce. Chętnie współpracuje i pomaga pieszyckim placówkom oświatowym, fundacjom, stowarzyszeniom. Środki przekazywane są zawsze celowo na konkretną pomoc potrzebującym. Wielokrotnie wspierał remonty obiektów sakralnych na terenie naszej Gminy. Społeczna działalność Tadeusza Drozdowskiego zawsze wspierana jest przez żonę Marię oraz dzieci: córkę Renatę i syna Marka.
Burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna- Enozel przedstawiła i omówiła projekt budynku przedszkola ze żłobkiem, a także obiektu socjalno – szatniowego, który ma powstać na stadionie. Na realizację obu projektów Gmina Pieszyce pozyskała dofinansowanie na łączną kwotę ponad 8 mln zł.
Pozostałe projekty uchwał dotyczyły zmian w budżecie, jak również planu rozwoju sieci dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.