W poniedzia艂ek 30 marca 2015 roku odb臋dzie si臋 kolejna sesja Rady Miejskiej Pieszyc. W trakcie obrad radni podejmowa膰 b臋d膮 m.in. uchwa艂y dotycz膮ce zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystywania oraz ustalenia zasad i kryteri贸w wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce. 
Pocz膮tek obrad w sali narad Urz臋du Miejskiego w Pieszycach o godzinie 15:00.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Miejskiej za 2014 rok (VI/VII kadencja).
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2014 rok (VI/VII kadencja).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2015 rok (projekt nr 16/2015).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyodr臋bnienia z bud偶etu gminy na 2016 r. 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki (projekt nr 17/2015).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystywania (projekt nr 23/2015).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnych um贸w dzier偶awy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 18/2015).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnych um贸w dzier偶awy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 22/2015).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i kryteri贸w wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce (projekt nr 25/2015).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pieszyce w 2015 roku (projekt nr 20/2015).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia Gminy Pieszyce do Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU GLACENSIS (projekt nr 19/2015).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Pieszyce na lata 2015 鈥 2020 (projekt nr 21/2015).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce 鈥濨oxmet鈥 Piskorz贸w (projekt nr 24/2015).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w roku 2015 na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 26/2015).
17. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamkniecie sesji Rady Miejskiej.